เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  นำโดยนายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  พร้อมด้วยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณูปการที่ทำให้แก่แผ่นดิน ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร