วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๖.๔๕ น. - ณ ท้องสนามหลวง รัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด  รองกรรมการผู้จัดการสำนักประสานรัฐกิจ บมจ. ซีพี ออลล์ พร้อมคณะผู้บริหาร  เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๔๕๗ รูป  

จากนั้นเวลา ๐๘.๓๐ น. คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการสำนักประสานรัฐกิจ บมจ. ซีพี ออลล์  ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคีเครือข่าย ภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน