เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 62 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต6 จังหวัดนครสวรรค์ นายคมกฤช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต6จังหวัดนครสวรรค์และนายทวี โสนนอก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้โอกาสทางการศึกษา , การอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ และมอบอุปกรณ์ชุดคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กและเยาวชน โดย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาจากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพีออลล์และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์การเรีบนปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนครสวรรค์ที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน ให้มีวุฒิการศึกษา มีอาชีพที่มั่งคง โดยเฉพาะการได้รับการอบรมให้เป็นคนดีของสังคม

ส่วนการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟได้รับการสนับสนุนจาก น.ส.กวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่และทีมงานให้ความรู้และทักษะวิชาชีพการทำกาแฟ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่เด็กและเยาวชนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง ทางด้านนายคมกฤช ศิริตระกูล และนายทวี โสนนอก กล่าวด้วยว่า ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนครสวรรค์และหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ที่ให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนทางการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคง เป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัว เป็นการสร้างคนดีสู่สังคม และร่วมมือกันสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการดูแล ช่วยเหลือสังคมร่วมกัน