เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  นางบุศรา วงศ์กำแหง ขนส่งจังหวัดนนทบุรี และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม " โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ " ให้กับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนางบุศรา วงศ์กำแหง กล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์และให้ความรู้ด้านการขับขี่จักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน๊อคและการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างปลอดภัย ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียน นักศึกษาเดินทางมาเรียนโดยใช้รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซด์กันหลายคนและได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง วิทยาลัยจึงให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ของนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่วนกิจกรรมในการอบรมนั้น นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนกล่าวว่า การอบรมขับขี่ปลอดภัยเป็นกิจกรรมในโครงการวิทยาลัยสีขาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรีมาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาทั้งในด้านทฤษฏีและการปฏิบัติขับขี่จริง สอนให้ทราบถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการป้องกันอันตราย การเลือกใช้รถจักรยานยนต์ให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ การรู้จักเครื่องหมายจราจร และ พ.ร.บ.การขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์อีกด้วย