เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร บุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมกันเปิด “ตู้ PAT ปันสุข” โดยนำสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำ บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง บรรจุใส่ตู้PATปันสุข เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพได้มาหยิบเอาไปบริโภคกัน โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า ขณะนี้โครงการตู้ปันสุขได้ขยายไปอย่างรวดเร็วในพื้นที่หลายจังหวัด นับเป็นโครงการที่ช่วยเหลือสังคมสร้างความสุขใจทั้งผู้ให้ ดีใจทั้งผู้รับ เป็นการร่วมแบ่งปันน้ำใจต่อกัน ทั้งนี้ขอให้รับเอาสิ่งของไปพอประมาณ ไม่หยิบเอาของมากเกินไป แบ่งเหลือให้คนอื่น เป็นลักษณะหยิบและเติมเพื่อปันใจ สู้ภัยโควิด-19 ร่วมกัน
 
 
ทางด้านนายอิศรา ศศิสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป กล่าวว่า บุคลากรของวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของกิจกรรม “บ ว ร ” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งโครงการ “ตู้ PAT ปันสุข” นี้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับวิทยาลัยได้มีอาหาร น้ำดื่มเลี้ยงตนเองและครอบครัว
โดยตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยกันจัดหาของกินของใช้มาเติมใส่ตู้ไปจนกว่าสถานการณ์ภัยโควิด-19จะเบาบางดีขึ้น อย่างไรก็ตามจะขอความร่วมมือหยิบเอาของกินของใช้เท่าที่จำเป็น มีเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย โดยหยิบไปแต่พอดี เป็นการเสริมสร้างความดี ความมีน้ำใจ เอื้ออาทรระหว่างคนไทยด้วยกัน.