วันที่ 5 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,610 ชิ้น จากอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นตัวแทนรับมมอบ เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ภายในสถานศึกษาให้นำไปใช้ประโยชน์ ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ตามแนวทางการป้องกันของรัฐบาล เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของทุกคน รวมถึงมอบให้กับประชาชน และชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน