พิมพ์

เมื่อเร็วๆนี้ ซีพี ออลล์ และสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักความร่วมมือ ร่วมรณรงค์กับสถานศึกษาในเครือข่าย เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 ส่งมอบ “เจลล้างมือ” ให้แก่สถานศึกษาในเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา ภายในสถานศึกษาอย่างเข้มงวด ตามแนวทางการป้องกันของรัฐบาล ภายหลังจากมีการเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว โดยได้ร่วมหารือถึงแนวทางการป้องกันในสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของทุกคน  

cr : รูปกิจกรรม สำนักความร่วมมือ