11 สิงหาคม 2563  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563  โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล  หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพร  ซึ่งผู้ร่วมพิธีทุกคนต่างสวมใส่เสื้อสีฟ้าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงคุณอเนกอนันต์นานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย