วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิด โครงการอบรมหลักสูตร​ TEACHING​ AND​ COACHING​ ทักษะการเป็นโค้ชที่จำเป็นสำหรับครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียน​ปัญญาภิวัฒน์  ในวันที่​ 27-28​ สิงหาคม​ 2563​ ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 5​ โดยได้รับเกียรติ​จาก​ ​วิทยากร​จากศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) และ ALL Coaching Academy พร้อมด้วยทีมโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF​ ซึ่งในครั้งนี้มีจำนวน​ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 45 ท่าน​ โดยทางวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการโค้ชชิ่ง เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น