เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาบาสเกตบอลสามคนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล โดยมี ดร.เนตรทราย วงศ์อุปราช นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน  ร่วมลงนามกับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  พร้อมกับพลตำรวจตรีพิชิตชัย ศรียานนท์ อุปนายกสมาคมบาสเกตบอลสามคน และนายอิสรา ศศิสนธิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป ตัวแทนทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมกันพัฒนากีฬาบาสเกตบอลสามคนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล พร้อมปลูกฝังกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติด ลดการเล่นเกมส์และสร้างเสริมสุขภาพที่ดี  ในรูปแบบของการพัฒนาองค์กร บุคลากร และการจัดองค์ความรู้ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคนให้แพร่หลายในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป