เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ BUSINESS PARTNER รู้เท่า รู้ทัน เป็นหนึ่งเดียวกันกับภาคธุรกิจ ในหัวข้อ "IT and Contact center trend to support CP ALL growth" โดยมีนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานอบรม ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ เช่น IT Service Framework ,Smart Digital Contact Center เพื่อเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สราวุธ หลิมไชยกุล จากบริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด วิทยากรในการบรรยาย ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 72 ท่าน  ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์