19 พ.ย. 63 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมภูมิใจในศักดิ์ศรี CP ALL พร้อมสร้างบุญสนับสนุนการศึกษา สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทในการมอบกำไร จากการจำหน่ายสินค้า Boutique for All ประจำปี 2562 จำนวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สมทบทุนกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์