เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะครูอาจารย์และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " ณ ห้องประชุมชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม PAT GO GREEN ดังนี้ บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,บริเวณหน้าร้าน 7-11
,บริเวณหน้าห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน