4 ธ.ค. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ " ทำดีตามคำสอนพ่อ " เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ 2563 โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประธานในพิธีถวายพานดอกไม้พระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งนำกล่าวราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความเคารพพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที จากนั้นคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรม Mini Big Cleaning Day กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ในเรื่องของการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวิทยาลัยฯ และบริเวณชุมชนวัดบัวขวัญโดยคณะจิตอาสาได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย  ทำให้สภาพแวดล้อมมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญในกิจกรรม 7ส.