วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับเชิญไปร่วมประชุมเสวนา โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาถึงความจำเป็นในการศึกษาต่อ ซึ่งครูแนะแนวจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำแนะนำกับเยาวชน ถึงแนวทางการศึกษาต่อ โดยผู้เข้าร่วมในการประชุมเสวนาครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูแนะแนวกว่า 50 โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี และแนวทาง รวมทั้งอนาคตในการศึกษา และการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวชื่นชมในการทำงาน และประโยชน์ต่อเยาวชน สังคม ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเยาวชนไทย