เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้กับประชาชนชุมชนวัดบัวขวัญและชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯ  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19  ตามที่บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ได้เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง

โดยนายวิเชียร กล่าวว่าการมอบเจลแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ ทั้งคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกคนภายในชุมชนวัดบัวขวัญและชุมชนใกล้เคียงวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน