เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ,นายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ซีพี ออลล์ ,นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง