ที่โรงเรียนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะครูแนะแนวสรรหา ได้นำน้ำดื่มและอาหารว่างไปมอบให้กับ ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง เพื่อบริจาคสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลสนามจังหวัดนนทบุรี(อำเภอบางบัวทอง) ซึ่งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบางบัวทอง โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้จัดโครงการ”ใจสู่ใจ” เพื่อสนับสนุนและร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อโรคโควิด-19ในขณะนี้ สำหรับโรงเรียนบางบัวทองแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนแนะนำนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคงได้ต่อไป

โอกาสนี้ ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ได้กล่าวขอบคุณต่อคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ได้นำสิ่งของร่วมบริจาคให้กับคณะแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมีผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นโรงพยาบาลสนามจากโรงพยาบาลบางบัวทอง , โรงพยาบาลบางใหญ่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สิ่งของที่มอบให้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามได้อย่างเข้มแข็งต่อไป .