วันที่ 17 กันยายน 2564 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมรับมอบถุงมือประกอบอาหาร สำหรับใช้ประกอบอาหารที่ผ่านการสัมผัสมือโดยตรง จากคุณบุญส่ง มาสกุล รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 ชิ้น  มูลค่า 37,450 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสจากการสัมผัสที่พบได้มากจากการแพร่ระบาดในระลอกใหม่นี้ เพิ่มความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ทั่วประเทศ ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 คลี่คลายและกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

โดยคณะผู้บริหาร นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยทุกคน ได้ตระหนักและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อาทิ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์, การใช้แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) มีการตรวจวัดอุณหภูมิและทำความสะอาดมือก่อนเข้าสถานศึกษา มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่อง มีบริการจุดฉีดเจลแอลกอฮอล์  และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้น

#วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ #มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ