วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์กลุ่มแรก เดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เป็นวันแรก หลังจากยื่นความประสงค์ฉีดวัคซีนกับทางวิทยาลัยฯ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยงและเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน COVID-19 เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ 

โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา ได้เดินทางไปให้การดูแลอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ตลอดช่วงการเข้ารับการฉีดวัคซีนของนักเรียนนักศึกษาทุกคนของวันนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี พร้อมให้ข้อมูลว่านักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ลงชื่อยื่นความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,308 ราย โดยจะทยอยเข้ารับการฉีดวันซีนในวันที่ 15 , 16 และ 17 ตุลาคม 2564 จนครบตามจำนวนที่แจ้งความประสงค์ไว้ เนื่องจากสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสรรคิวฉีดเป็นรอบตามคิวของโรงเรียน เพื่อลดความหนาแน่นของการรวมตัวกันที่สนามฉีดวัคซีนแล้วเกิดการแพร่ระบาดซ้ำอีกครั้ง