15 พฤศจิกายน 2564  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  ร่วมกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยนายพิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรม “โค้ด 2 โค้ด”  มอบซิมอินเตอร์เน็ตแบบไม่จำกัดชั่วโมงให้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์  สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีความพร้อมในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของนักเรียนและผู้ปกครอง ตามมาตราการช่วยเหลือด้านการศึกษาเพื่อสู้ภัยโควิด ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังมอบสิทธิพิเศษในด้านอื่นๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯด้วย  โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์