พิมพ์


เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 64 นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบ พ.ต.อ.เมษนนท์ นาขวัญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอบคุณในความร่วมมือตลอดปี2564 โดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นอย่างดี เนื่องจากวิทยาลัยฯเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ได้มีส่วนร่วมในการดูแล ป้องกันปัญหาของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบรรยายอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาถึงโทษภัยยาเสพติด , ความปลอดภัยในการเดินทาง , การใช้ชีวิตในช่วงของวัยรุ่น และการจัดชุดสายตรวจมาดูแลที่วิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ด้าน พ.ต.อ.เมษนนท์ นาขวัญ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้กล่าวขอบคุณและพร้อมให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในการดูแลนักเรียน นักศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างกันเพื่อให้สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนนทบุรีมีความสุข ความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสัมพันธ์อีกด้วย .