วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

20/29 หมู่ 2 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-821-2555
โทรสาร : 02-591-9126
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/PanyapiwatSchool
Smile Center : 02-711-7677

 

การเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 63, 69, 104, 114, 134, 177, 191, 522, 545
รถตู้ ถนนพระราม 9 (แยก อสมท.) - ปากเกร็ด (ทางด่วน), สีลม - พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน, ม.รามคำแหง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
มาบุญครอง - พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน (ทางด่วน), เซ็นทรัลลาดพร้าว - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - หมู่บ้านบางบัวทอง 4
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - ปากเกร็ด, สะพานใหม่ - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
สวนจตุจักร - บางบัวทอง, หมอชิตใหม่ - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์

 

แผนที่

dot-2จุดเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

จบแล้วมีงานทำ 100%
เลือกเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน เพราะเมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไม่ว่าสาขาวิชาใดก็ตาม รับประกันการมีงานทำ 100% เนื่องจาก บมจ. ซีพี ออลล์ มีบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัทที่มีความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉพาะร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีการขยายตัวกว่า 500 สาขา ต่อปี โดยบริษัทจะบรรจุนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าทำงานทุกคน โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล แต่ละตำแหน่งงานที่มี
 

มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนักเรียนจะได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด นักเรียนทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัท ตามความเหมาะสม เป็นการแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองและฝึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการทำงาน
 


เรียนจากประสบการณ์จริง
การเรียนรู้ด้วยการทำงานจริงเป็นหัวใจหลักของการเรียนที่นี่ ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์จริง โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง จากสถานประกอบ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจในการประยุกต์ภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่นักเรียนตลอดหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา


ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วทำงานกับ บมจ. ซีพี ออลล์ 1 ปี โดยรับเงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษัท และยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี - โท ต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

arrow ปรัชญาธุรกิจ ซีพี ออลล์  
 ปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”

arrow ปรัชญาการจัดการศึกษา
 มุ่งสร้างเยาวชนสู่มืออาชีพ

arrow วิสัยทัศน์          
 สถานศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ชั้นนำของอาเซียน

arrow อัตลักษณ์
 เรียนรู้ไม่ลดละ มีทักษะหลากหลาย ใจรักบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีศรีสังคม

arrow พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคีด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

 2. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน และผ่านระบบทางไกล อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. สร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขและส่งเสริมความสามารถด้านนวัตกรรม

 4. บริหารการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน สอศ. สมศ. หลักธรรมาภิบาล และ กรอบรางวัล TQA

 5. สร้างความตระหนักให้นักเรียนและบุคลากรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

arrow เอกลักษณ์วิทยาลัย
 เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

1.เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
2.สร้างงานสู่ท้องถิ่น
3.พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
4.สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน
5.สนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่จะเรียนต่อ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทำ