วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เลขที่ 10 ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-821-2555
อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/PanyapiwatSchool
Smile Center : 02-711-7677

 

การเดินทาง

รถประจำทางที่ผ่าน สาย 63, 69, 104, 114, 134, 177, 191, 522, 545
รถตู้ ถนนพระราม 9 (แยก อสมท.) - ปากเกร็ด (ทางด่วน), สีลม - พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน, ม.รามคำแหง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
มาบุญครอง - พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน (ทางด่วน), เซ็นทรัลลาดพร้าว - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - หมู่บ้านบางบัวทอง 4
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - ปากเกร็ด, สะพานใหม่ - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน - ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
สวนจตุจักร - บางบัวทอง, หมอชิตใหม่ - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์

 

แผนที่

dot-2จุดเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

จบแล้วมีงานทำ 100%
เลือกเรียนที่นี่ไม่ต้องกังวลเรื่องตกงาน เพราะเมื่อเรียนจบจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ไม่ว่าสาขาวิชาใดก็ตาม รับประกันการมีงานทำ 100% เนื่องจาก บมจ. ซีพี ออลล์ มีบริษัทในเครือมากกว่า 10 บริษัทที่มีความต้องการบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉพาะร้าน เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีการขยายตัวกว่า 500 สาขา ต่อปี โดยบริษัทจะบรรจุนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าทำงานทุกคน โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละบุคคล แต่ละตำแหน่งงานที่มี
 

มีเบี้ยเลี้ยง ระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยนักเรียนจะได้รับโอกาสในการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ ที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด นักเรียนทุกคนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการฝึกปฏิบัติงานจากทางบริษัท ตามความเหมาะสม เป็นการแบ่งเบาภาระจากผู้ปกครองและฝึกให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการทำงาน
 


เรียนจากประสบการณ์จริง
การเรียนรู้ด้วยการทำงานจริงเป็นหัวใจหลักของการเรียนที่นี่ ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการณ์จริง โดยนักเรียนจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง จากสถานประกอบ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ บมจ. ซีพี ออลล์ กำหนด ซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจในการประยุกต์ภาคทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแก่นักเรียนตลอดหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา


ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร (เฉพาะสาขาธุรกิจค้าปลีก)
นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาจาก บมจ. ซีพี ออลล์ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เมื่อสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แล้วทำงานกับ บมจ. ซีพี ออลล์ 1 ปี โดยรับเงินเดือนและได้รับสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานตามมาตรฐานของบริษัท และยังได้รับสิทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี - โท ต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

1.เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ
2.สร้างงานสู่ท้องถิ่น
3.พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
4.สร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ แบบครบวงจรให้แก่ผู้เรียน
5.สนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสที่จะเรียนต่อ และผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทำ

 

เป้าหมายด้านการพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคุณภาพ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาพร้อมกันในทุกๆด้าน ได้แก่ด้านหลักสูตร บุคลากร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในวิทยาลัยและอื่นๆ โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนาวิทยาลัยไว้ดังนี้
    1. สร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ
    2. เป็นผู้นำการศึกษาด้านวิชาการค้าปลีก
    3. สร้างความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมการศึกษา 
    4. สร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
    5. บริหารทรัพยากรด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ