25 ธ.ค. 63 ซีพี ออลล์ และPAT ห่วงใยชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง  มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 

21 ธ.ค. 63 PAT ร่วมประชุมเสวนา "โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ" 

9 ธ.ค. 63 PAT ต้อนรับคณะกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสื่อสารองค์กร ต้นแบบการศึกษาระบบทวิภาคีของประเทศ

15 ธ.ค. 63 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน

4 ธ.ค. 63 PAT  " ทำดีตามคำสอนพ่อ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ " เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563