26 พ.ย. 64 PAT จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

25 พ.ย. 64 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี จับมือเทศบาลนครอุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

วันที่ 23 พ.ย. 64 PAT รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ต่อเนื่อง 6 ปี

25 พ.ย. 64 PAT ผ่านมาตรฐาน สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัยป้องกัน Covid-19 วางมาตรการเข้มเตรียมพร้อมเปิดเรียน

วันที่ 22 พ.ย. 64 PAT จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน Bioloid Premium ตอกย้ำการเป็นสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม