10 ก.พ. 65 PAT คณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น”

9 ก.พ. 65 PAT จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาเอกชน ระดับชาติประจำปี 2564

3 ก.พ. 65 PAT ประชุมร่วมกับ TKK CORPORATION เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

6 ก.พ. 65 PAT คว้า 2 รางวัล Thailand New Gen Inventor Award 2021 ประเภทเหรียญทองแดงงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565

31 ม.ค. 65 PAT คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัยฯ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อความเป็นสิริมงคล