PAT มอบนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรการศึกษา

PAT จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี จับมือเทศบาลนครอุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา