วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ประชุมการปฏิบัติงานตามนโยบาย " ทำงานที่บ้าน "

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ปรับการเรียนการสอน รูปแบบ  E-Learning : Google For Education Google Classroom นักเรียนนักศึกษา สามารถเรียนที่บ้าน อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19