เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาเทคนิควิทยาการนาฬิกา หลักสูตรแรกและ หลักสูตร 1 เดียวในประเทศไทย

ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัว วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์กองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์