PAT ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง  ลงนามความร่วมมือ “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ”

PAT ต้อนรับ เลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ชลบุรี

PAT ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือ “ โครงการ 3 ม.” มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม