คณะผู้บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน 

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 และร่วมหารือเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนนักศึกษา และวางมาตราการป้องกันโควิด 19 ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี

ขั้นตอนและวิธีการชำระเงินผ่าน True Money Wallet