ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม 7 ส วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

  

  

  

  

  

  

บมจ. ซีพี ออลล์ โครงการ 7 ส สะสาง ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

PAT จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ คลองทุ่ง เขตจตุจักร