คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 และร่วมหารือหลักสูตรเทคนิควิทยาการนาฬิกาที่พร้อมจะเปิดสำหรับปีการศึกษา 2564

ซีพี ออลล์ และPAT ห่วงใยชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง  มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ลงนามความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชน