PAT ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าปันน้ำใจในงานซีพีออลล์  ทำดีตามคำสอนพ่อ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”

PAT เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21

PAT คว้ารางวัล Approval Process Excellence Awards 2019 ระดับ Silver จากผลงาน " ระบบสอบออนไลน์ Online Testing System " ตอกย้ำการเป็นสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนานวัตกรรม