เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาเยาวชน บมจ. ซีพี ออลล์ และ PAT ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 

PAT จัดกิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพ”ระดับ ปวส.2 กลุ่ม B

PAT ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม