วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์วิทยาลัยฯ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวนกว่า 80 ท่าน 

PAT ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กรุงเทพฯ มอบอุปกรณ์การเรียน Computer Note Book จำนวน 5 เครื่อง ให้กับ กองบริการ ศูนย์การกำลังสำรองโรงเรียนรักษาดินแดน