เอกอัครราชฑูตประเทศมองโกเลีย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมธุรกิจ CP All 

ขอแสดงความยินดีกับครู PAT ที่ได้รับรางวัลเชิดชูครู ซีพี ออลล์ ณ ห้องประชุม  Auditorium  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกหล็ก จ.สระบุรี