เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจัดหวัดจังหวัดนครราชสีมา

 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบผู้ว่าราชการจัดหวัดจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม CSR กับโรงงานแปรรูปบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF และ เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์โคราช 

กิจกรรมงานนิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่มืออาชีพ” และงานธุรกิจค้าปลีกแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2554

 

วันวิชาการ  26 มกราคม 2555 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดงานนิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมการศึกษา มุ่งพัฒนาสู่มืออาชีพ”และงานธุรกิจค้าปลีกแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2554  

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ณ หอประชุมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชั้น 3  ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  ประจำปีการศึกษา 2554

1

3

2

4

5

6

7

9

10