สัมมนา ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเครือข่าย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนา “ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเครือข่าย” ณ ห้องอิงบุรี ชั้น 6 โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางของธุรกิจค้าปลีกและนโยบายด้านการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)” และดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกกับการแข่งขันเวทีสากล” และทำ Workshop แนวทางการพัฒนาโรงเรียนอาชีวะเอกชนเครือข่ายเข็มแข็งและการสร้างคุณภาพแก่นักเรียนระบบทวิภาคี

ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม) สู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-16.00น. ที่ผ่านมา แผนก CSR & Networking สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ “ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม)สู่ชุมชน” มีการฝึกอาชีพ 2 อาชีพ คือ 1.ตกแต่งกระเช้าให้สวยงาม 2.การทำตุ๊กตาจากเส้นด้าย โดยทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี และคุณสืบศักดิ์ ยุตตานนท์ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และทำให้ชุมชนรู้จักโรงเรียนของเรามากขึ้น

โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร : แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดสัมมนา โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554  ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  และในวันที่ 11 สิงหาคม 2554    ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี .ชลบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า ผลิตภัณฑ์ และช่วยส่งเสริมนโยบายชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาลอีกทั้งยังป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับชุมชน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานจากการร่วมลุ้นของรางวัล โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด คุณวัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก