วันที่ 28 กันยายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงชาติไทย ในวันครบรอบ 100 ปีวันพระราชทานธงชาติไทย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยอาจารย์และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

  

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียน กลุ่ม A

ซีพี ออลล์ และ PAT ร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านสิทธิมนุษยชน