ซีพี ออลล์ มอบกำไรจากการจำหน่ายสินค้า Boutique for All สมทบทุนกองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อน้องๆ เยาวชนของชาติ

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางการศึกษา

นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้แทน บริษัท ซีพี ออลล์ ฯ ขึ้นรับโล่ห์ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาดีเด่น