บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมพลังความร่วมมือ กับ มูลนิธิพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน " วันแห่งความภาคภูมิใจ " ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี 2561

PAT จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์ “เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562"