คณะผู้บริหาร PAT ประชุมร่วมกับ ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยานยนต์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนกำลังคนเพื่อความยั่งยืน ธุรกิจยานยนต์ (MG)

PAT รับรางวัล APPROVAL PROCESS EXCELLENCE AWARDS 2021

PAT องค์กรคุณธรรม ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมพร้อมส่งเสริมการเล่นหมากล้อม เพื่อพัฒนาคนพัฒนางาน