วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561 "PAT สุข สนุก ปี 61" 

กระทรวงยุติธรรม MOU กับ บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

PAT ร่วมกันจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ที่ ร.ร.วัดคู้บอน  “ ช่วยสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ครู นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  ที่ ร.ร.วัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) เขตคลองสามวา