คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบถังน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 1100 ลิตร ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

นักศึกษาปริญญาเอก Major of Vocational Education and Workforce Development, Department of Agricultural and Vocational Education, College of Agricultural and Life Science, Seoul National University สาธารณรัฐเกาหลี เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT พร้อมใจถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ