จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00 น. ด้วยแผนกกิจกรรม สำนักบริหารกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ใจสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อน้อง” โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 คน เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์กร โดยชมรมผู้นำอาสา ที่มุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อสมาชิกมีจิตอาสา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีทักษะการเป็นผู้นำรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสมากกว่า ตลอดจนยังทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
 กิจกรรมครั้งนี้ทางชมรมได้ออกไปประชาสัมพันธ์หาทุนขอรับบริจาครอบ ๆ ชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้แสดงความจำนงค์
ให้การช่วยเหลือโครงการฯ รวมเป็นจำนวนเงิน 30,863 บาท เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องเรียน กิจกรรมภายในงาน
1. เดินสายไฟและเปลี่ยนหลอดไฟห้องเรียน 8 ห้องเรียน ตลอดจนหน้าอาคารเรียน และมอบหลอดไฟ,สายไฟ
2. ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ 3. ทาสีระเบียงอาคาร 4. มอบหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน

สัมมนา ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเครือข่าย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดโครงการสัมมนา “ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเครือข่าย” ณ ห้องอิงบุรี ชั้น 6 โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล โดยมีอาจารย์นัชชา เทียมพิทักษ์ ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยาย ในหัวข้อ “ทิศทางของธุรกิจค้าปลีกและนโยบายด้านการศึกษาของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)” และดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานอาชีพธุรกิจค้าปลีกกับการแข่งขันเวทีสากล” และทำ Workshop แนวทางการพัฒนาโรงเรียนอาชีวะเอกชนเครือข่ายเข็มแข็งและการสร้างคุณภาพแก่นักเรียนระบบทวิภาคี

ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม) สู่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 9.00-16.00น. ที่ผ่านมา แผนก CSR & Networking สำนักบริหารการตลาดและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ “ปัญญาภิวัฒน์สร้างอาชีพ(เสริม)สู่ชุมชน” มีการฝึกอาชีพ 2 อาชีพ คือ 1.ตกแต่งกระเช้าให้สวยงาม 2.การทำตุ๊กตาจากเส้นด้าย โดยทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี และคุณสืบศักดิ์ ยุตตานนท์ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข และทำให้ชุมชนรู้จักโรงเรียนของเรามากขึ้น