อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีภายใต้ โครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี”

ในวันอังคารที่  24 สิงหาคม 2553 อาจารย์วิสิทธิ์ งามเลิศชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ฯ และอาจารย์พีรพัฒน์ โพธิ์ยี่ ได้รับมอบเกียรติบัตรโครงการ “เมืองไทยเมืองคนดี” จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โดยนายประดิษฐ์  สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น 3 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลและใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T Thailand) ระดับแพลทินัม โดยมีอาจารย์ปิยาพร ฉลภิญโญ รองผู้จัดการสำนักวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล จากคุณปกรณ์ อมรชีวิน รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสวัสดีการและคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา