โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร : แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อวันที่ 10 และ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้จัดสัมมนา โครงการปัญญาภิวัฒน์สร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนมืออาชีพสัญจร แผนธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554  ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  และในวันที่ 11 สิงหาคม 2554    ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี .ชลบุรี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ  โดยจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้า ผลิตภัณฑ์ และช่วยส่งเสริมนโยบายชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาลอีกทั้งยังป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดกับชุมชน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยสาระและความสนุกสนานจากการร่วมลุ้นของรางวัล โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด คุณวัชระ เกษสำลี ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

“ทุกเสียง คือพลัง เลือกตั้ง คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ  นำโดยกลุ่มแกนนำเยาวชน วัยรุ่นหน้าใส จิตใจอาสา มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย ได้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ร่วมใจ รวมพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. มีชื่อ ถือบัตร เข้าคูหา กากบาท อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กันเยอะๆ น่ะครับสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการเลือกตั้ง 1175 และ  www.ect.go.th 

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์ 7 สามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคล ชั้น 3  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีเงินรางวัลผู้ประกวดแข่งขันสูงสุด 10,000 บาทในแต่ละประเภท