ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน

“ทุกเสียง คือพลัง เลือกตั้ง คนดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริตเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ  นำโดยกลุ่มแกนนำเยาวชน วัยรุ่นหน้าใส จิตใจอาสา มุ่งพัฒนาประชาธิปไตย ได้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคน ร่วมใจ รวมพลังออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. มีชื่อ ถือบัตร เข้าคูหา กากบาท อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กันเยอะๆ น่ะครับสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนการเลือกตั้ง 1175 และ  www.ect.go.th 

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์

เชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมประกวดโครงการจุดประกายพรสวรรค์ 7 สามารถสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคล ชั้น 3  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมีเงินรางวัลผู้ประกวดแข่งขันสูงสุด 10,000 บาทในแต่ละประเภท

เทปบันทึกภาพรายการ หนี้แผ่นดิน ประเด็น “การศึกษา – อาชีพในชุมชน 7-Eleven – ปัญญาภิวัฒน์ กรมพัฒนาชุมชนและสมาคมผู้นำ อช. ช่วยได้”? เป็นรายการ หนี้แผ่นดิน ออกอากาศทางทรูวิชั่นส์ ช่อง 8 (TNN2) เป็นรายการประเภทสนทนา โดยเชิญบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ชม ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเกษตร การศึกษา สุขภาพ วิทยาการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ มาร่วมสนทนาในรายการ

https://vimeo.com/24300377