ศาลเยาวชนและครอบครัวพิษณุโลกและสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

PAT ใส่ใจ ห่วงใยครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และชุมชนใกล้เคียง มอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 3,000 ชิ้น 

PAT เข้าร่วมงานสัมนาวิชาการครั้งพิเศษ ในหัวข้อ “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2562” (CP All Education Forum 2019)