ชมรมผู้นำอาสา ได้ไปมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2554  โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ นำโดยชมรมผู้นำอาสา ได้ไปมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ โดยคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ทั้งนี้ ยอดเงินบริจาคนั้นมาจากการที่นักเรียนของชมรมผู้นำอาสา ถือกล่องขอรับบริจาคในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน เช่น หน้าร้าน 7-11 หน้าห้างพันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน และได้รับน้ำใจจากครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนจากทุกชมรม  ร้านค้า ที่ร่วมบริจาคเงินผ่านนักเรียนของชมรมผู้นำอาสา ในการไปมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ณ อาคารมาลีนนท์ ชมรมผู้นำอาสาได้ส่งตัวแทนนักเรียนไป 5 คน รวมถึง อ.ชัยพร และ อ.เบญจวรรณ  ซึ่งได้ถ่ายภาพร่วมกับ คุณสรยุทธ พิธีกรดังจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้อีกด้วย ต้องขอขอบคุณในน้ำใจของทุกคนที่แบ่งปันให้กับผู้ที่กำลังประสบกับความทุกข์ ยากในฐานะของคนไทยด้วยกัน ขอขอบคุณจากใจ ชมรมผู้นำอาสา แผนกกิจกรรม สำนักบริหารกิจการนักเรียน

ปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ โครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”

โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง ในโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม” ของครุสภา ประจำปีการศึกษา 2553  โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 16 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมคุรุสภา

ใน วันที่ 20 มกราคม 2554 โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ แก่บุตรหลานผู้นำชุมชน ระหว่าง โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ กรมการพัฒนาชุมชน และสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย โดยมีคุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณสุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ นายกสมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนไทย และ คุณปิยวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมืิอ ณ ห้องวอลรูม กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ