ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดีกับ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

PAT เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มอบคอมพิวเตอร์ให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

PAT เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาองค์กรด้วยแนวคิดไคเซ็น