บมจ. ซีพี ออลล์ โครงการ 7 ส สะสาง ส่งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

PAT จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พื้นที่ คลองทุ่ง เขตจตุจักร

บมจ. ซีพี ออลล์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนและสถานศึกษาในความร่วมมือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จ.นนทบุรี จำนวน 711 ทุน รวมเป็นเงิน 93,141,000 บาท