วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ครูอาจารย์ นักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสมาชิกโครงการจิตอาสาร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day  เตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก