PAT รวมพลังจิตอาสา ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ป้องกันอุทกภัย ในเขตพื้นที่ จ.นนทบุรี

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความยินดี กับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

PAT เดินหน้าขยายความร่วมมือทางการศึกษา ภายใต้แนวคิด “การศึกษาควบคู่กับการมีงานทำ”