วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตรวจ ATK บุคลากรทำงานวันแรก ป้องกันโควิด-19

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมมือกับ สภ.รัตนาธิเบศร์ดูแลนักเรียน

PAT เดินหน้าโครงการ “อาชีวไร้ถัง” มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาไร้ถังแห่งแรกของประเทศ