บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในความร่วมมือ (รูปแบบทวิภาคี) จำนวน 41 สถานศึกษา รวมเป็นเงิน 19,440,000 บาท

TAFE รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชม PAT

PAT มอบขนม จำนวน 500 ห่อ ให้กับ ช่อง ONE 31 ในโครงการ "วันสร้างสุข" (ร่วมน้ำใจ สู่ทหารใต้) เพื่อน้ำไปมอบต่อ ณ กรมทหารพรานที่ 44 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี