PAT มอบนโยบายการขับเคลื่อนองค์กรการศึกษา

PAT จัดกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

PAT รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ต่อเนื่อง 6 ปี

ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ อุดรธานี จับมือเทศบาลนครอุดรธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

PAT จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน Bioloid Premium ตอกย้ำการเป็นสถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม