คลิป VDO กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. 1 และแบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

คลิป VDO กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส. 1 และแบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิด “ตู้ PAT ปันสุข”

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นนทบุรี