PAT 15 ปี สร้างความแกร่ง...สู่คนเก่ง

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประชุมหาแนวทางความร่วมมือสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มทักษะด้านอาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

PAT ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ