PAT ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 

ซีพี ออลล์ ห่วงใยบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” อย่างต่อเนื่อง  มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดเทอมวันแรกภายใต้บรรยากาศการใช้ชีวิตที่เรียกว่า New Normal วางมาตรการเข้ม ป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 โดยนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย และอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ทางวิทยาลัยจัดให้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะเข้ามาเยี่ยมชมมาตรการป้องกันและการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

PAT เดินหน้าส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย