วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนครสวรรค์เปิดอบรมวิชาชีพสร้างโอกาสทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประชุมหาแนวทางความร่วมมือสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มทักษะด้านอาชีพ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง