PAT ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

PAT จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ศิษย์น้อมรำลึกถึงพระคุณครู

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงนามความร่วมมือ เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา รูปแบบทวิศึกษา

PAT ร่วมกับ คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT)  Panyapiwat Coffee Training Center สร้างอาชีพสู่สังคม จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี 

PAT จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ “ การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสาร ” โดยมีคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ ประสบการณ์ตรงกว่า 20 ปี