PAT จิตอาสาร่วมซ้อมพิธีการในงานพระราชพิธี และมอบน้ำดื่ม PAT จำนวน 1,200 ขวด เพื่อบริการประชาชน

PAT นำตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ จากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ นำโดยคุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 804 คน

PAT ร่วมถวายดอกไม้จันทน์จำนวน 2,099 ดอก